Szanowni Państwo, czasy nie są łatwe. Nagonka na sądy, przedłużająca się pandemia i niepewność jutra nie pozwalają zrealizować długoterminowych planów. Czekanie na wyrok sądu przedłuża się coraz bardziej. Często mamy związane ręce. Dlatego postanowiłam w imię sprzeciwu wobec istniejącej sytuacji wyjść naprzeciw konfliktom majątkowym. Wszystkie mediacje dotyczące podziału majątku bez względu na wartość przedmiotu sporu, oferujemy w cenie 700 PLN netto. Warunek jest 1 – mediacja w sprawie majątkowej powinna zostać skutecznie umówiona do 18 kwietnia 2021 r. (termin ostatniego spotkania mediacyjnego do końca kwietnia 2021, maksymalnie 2 spotkania). Co znaczy skutecznie umówiona? To oznacza w praktyce, że obie strony po pierwsze wyrażają zgodę na mediację, po drugie są otwarte na wspólny termin i po trzecie stawiają się na umówione spotkanie. Proszę także, aby udostępnić w miarę możliwości wszelką dokumentację dotyczącą sprawy, która jest niezbędna do sprawnego przebiegu mediacji.