Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne dotyczą wszelkich sporów i konfliktów związanych z rodziną. W większości przypadków są to mediacje związane z rozstaniem małżonków (mediacje rozwodowe), czyli opieka nad dzieckiem, alimenty, pojednanie małżonków ale mogą dotyczyć także opieki nad osobą starszą bądź niepełnosprawną czy podziałem majątku.

Warto pamiętać o zasadach mediacji, obowiązujących we wszystkich sprawach, które sprawiają, że mediacja jest naprawdę fantastycznym wynalazkiem:

Poufność – czyli wszelkie informacje zawarte podczas całego procesu mediacji są poufne. Nawet jeśli sprawa z powrotem trafi do Sądu, to nie można użyć informacji zawartych w trakcie mediacji podczas rozprawy jako dowód, chyba że obie Strony wyrażą na to zgodę. Wyjątek stanowi art 240 KK – czyli ludobójstwo, zamach stanu, szpiegostwo, itp.

Dobrowolność – udział w mediacji jest dobrowolny i każdy uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w mediacji.

Bezstronność – mediator powinien być osobą bezstronną, jeśli wiążą go jakiekolwiek powiązania z którąś ze Stron – ma obowiązek o tym poinformować i jeśli obie Strony wyrażą na to zgodę, może przeprowadzić mediację w ich sprawie.

Akceptowalność – obie Strony powinny wyrazić zgodę na osobę mediatora, Strony mają także prawo z ważnych powodów, poprosić o zmianę mediatora na innego.

Neutralność – wynagrodzenie mediatora nie może być zależne od wyniku jego pracy – mogłoby to powodować naciski na stronę, która nie chce się zgodzić na określone warunki. Mediator nie może przyjmować także żadnych dodatkowych korzyści poza z góry ustalonym wynagrodzeniem.

Jak przygotować się do mediacji?

Wyciszyć się, odpuścić emocje, skupić się na konkretach, określić listę swoich oczekiwań i priorytetów. Zastanowić się z czego możemy zrezygnować a co jest bezdyskusyjne. Proszę pamiętać, że mediacja ma na celu doprowadzenie do ugody zatem konieczna jest gotowość do pójścia na kompromis.

Zadzwoń lub do mnie napisz. Porozmawiajmy jak najlepiej i najszybciej Ci pomóc (KONTAKT)