Mediacje alimenty

Alimenty na dziecko są najczęstszym tematem mediacji. Podczas spotkania można ustalić sporne kwestie, kto, ile, kiedy i na jakich zasadach będzie płacił alimenty. Za pomocą mediacji można też zwiększyć lub zmniejszyć wysokość płaconej kwoty, o ile obie Strony są co do tego zgodne.

Często podczas spotkania może się okazać że Strony po prostu ze sobą nie rozmawiają na ten temat i nie wiedzą ile np. druga osoba zarabia, czy zmieniła pracę, czy też jakie są faktyczne koszty utrzymania dziecka. Zawsze warto rozmawiać.

Ugoda zawarta w obecności mediatora może zostać przesłana do Sądu Powszechnego z wnioskiem o jej zatwierdzenie i po takim zatwierdzeniu przez sąd otrzymuje ona charakter wyroku sądowego.

Poniżej można pobrać darmowy wzór ugody o alimenty sporządzonej przed mediatorem: