1. Wybrać mediatora i umówić termin mediacji
  2. Podpisać ugodę w obecności mediatora
  3. Złożyć ugodę w Sądzie.

Podstawą takiego rozwiązania sprawy alimentacyjnej jest zgoda obojga rodziców na mediację. Mediacja w swojej istocie jest dobrowolna, więc jeśli obie Strony wyrażają chęć porozumienia i chcą sformalizować swoje porozumienie to mogą się zgłosić do mediatora. W mediacji Strony mają realny wpływ na wypracowanie rozwiązania.

1. Wybrać mediatora i umówić termin mediacji

Co więc należy zrobić? – w pierwszej kolejności znaleźć mediatora – najlepiej takiego, który jest wpisany na listę mediatorów stałych oraz ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danej sprawie. Następnie należy się umówić na spotkanie mediacyjne – takie spotkanie może odbyć się zdalnie lub na żywo – w zależności od preferencji Stron. Na spotkaniu Strony podpisują umowę o mediację i „dogadują się” co do wysokości, formy i terminu płatności alimentów.

Mediacja jest poufna, czyli wszelkie nieporozumienia zostają za zamkniętymi drzwiami bez bolesnej rozprawy sądowej, powoływania świadków i gromadzenia dowodów. Można swobodnie porozmawiać – obecność mediatora zazwyczaj trochę formalizuje spotkanie i sprawia, że osoby hamują emocje i faktycznie skupiają się na rozwiązaniu.

2. Podpisać ugodę w obecności mediatora

Ugoda to porozumienie zawarte pomiędzy Rodzicami. W ugodzie należy zamieścić dane Stron (imię, nazwisko, adres i PESEL) oraz mediatora oraz informację do kiedy ile i w jakiej formie (na konto, do rąk własnych) będą płacone alimenty. Warto zamieścić informację o odsetkach w razie braku terminowej spłaty. Ugodę podpisują Strony – mogą to zrobić na żywo na spotkaniu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku mediacji zdalnej.

3. Złożyć ugodę w Sądzie.

Ugoda zawarta w obecności mediatora może zostać złożona w Sądzie rejonowym właściwym do miejsca zamieszkania matki/dziecka lub ojca. Do ugody należy dołączyć akt urodzenia dziecka, wniosek o zatwierdzenie ugody – chyba że w ugodzie jest prośba o zgodne zatwierdzenie przez Sąd oraz protokół z przeprowadzonej mediacji. Protokół zazwyczaj mediator przekazuje bezpośrednio do Sądu.

Po zatwierdzeniu ugody przez Sąd otrzymuje ona charakter wyroku sądowego – tzn. daje możliwość wszczęcia egzekucji w razie braku spłaty alimentów.